RABAT 20 BATES NOWY v2

sklep internetowy bates

TARMAX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Ciasna 10
35-232 Rzeszów

tel. 22 113 14 49
tel. (0-17) 858 10 19
fax. (0-17) 858 10 48

Pon.-Pt. 8.00-18.00

Tarmax Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów – zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490487.
Wysokość kapitału zakładowego: 6.749.500,00 zł
NIP: 816-15-29-885